වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.

කෘෂිකර්මාන්තය සවිබල ගැන්වීමේ, තිරසාරභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් වර්ධනයේ ගමනක් ආරම්භ කිරීමට අප සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීම පිළිබඳ අප සතුටු වෙමු. අපගේ ව්‍යාපෘතිය කුඩා වතු හිමියන්ට සහයෝගය දැක්වීමට, දේශගුණයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉහළ නැංවීමට සහ සමෘද්ධිමත් කෘෂි ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කැපවී සිටී. අපගේ දැක්ම, මෙහෙවර, අරමුණු සහ අප ක්‍රියාත්මක කරන බලපෑම්කාරී මුලපිරීම් ගැන දැන ගැනීමට අපගේ වෙබ් අඩවිය ගවේෂණය කරන්න. අභියෝගාත්මක කෘෂිකාර්මික භූ දර්ශනය තුළ අපි වෙනසක් කරන ආකාරය පිළිබඳ වටිනා සම්පත්, සාර්ථක වූ ප්‍රතිලාභින් පිළිබඳ දැනගැනීමට සහ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරු සොයා ගන්න
අභියෝගාත්මක කෘෂිකර්මාන්තයේ තුළ නව ප්‍රවණතාවයන් පිළිබඳ දැනුවත් වීමට මෙන්ම සාර්ථක වැඩසටහන් පිළිබඳව සහ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරු පිළිබඳව දැන ගැනීමට වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

අප ගැන

නියමුවන්

අමාත්‍ය
කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය

ගරු.අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර

ලේකම්
කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය

ජනක ධර්මකීර්ති

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ගයාන් මල්ලවතිස්ස

කලාපීය අධ්‍යක්ෂ
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සදහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
මාලදිවයින් හා ශ්‍රී ලංකා

ශෙරිනා තබසම්

අපේ සේවාවන්

දේශගුණික විපර්යාස සඳහා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සේවා සපයනු ලබන ආයතනවල හා ව්‍යාපෘති ප්‍රතිලාභීන්ගේ හැකියා සංවර්ධනය සහ තෝරාගත් යටිතල පහසුකම් අළුතින් ඉදිකිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් පහත සේවා සපයනු ලබයි.
සමාජ සහ ආයතනික සේවා
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යනු එක්සත් ජාතීන්ගේ සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක සමඟ සමානුපාත වන අංශ ගණනාවකින් සමන්විත කෘෂි ව්‍යාපාර වර්ධනය සහ ව්‍යාප්තිය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන ව්‍යාපෘතියකි.
Learn More
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර සංරක්ෂණ සේවා
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පාරිසරික සේවාවන් අගය කරන අතර වෙනස්වන දේශගුණික තත්ත්වයන්ට අනුව කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නිරත වීමේ හැකියාව වර්ධනය කරනු ලබයි. එසේම ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම සහ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ආයෝජනය කරයි. එල්ලංගා ජල සම්පත් සංවර්ධන ක්‍රියාමාර්ග මඟින් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන අතරම කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයේ දේශගුණයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරයි. සහභාගීත්ව ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ සැලසුම් ක්‍රියාවලිය මඟින් පස, ජලය සහ ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත්වීම්ද හඳුනා ගනී
Learn More
ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන සේවා
සාමාන්‍ය ගොවීන් ව්‍යවසායකයින් බවට පත්කිරීමේ අරමුණින් ඉලක්කගත ප්‍රජාවන් සඳහා SARP ව්‍යාපෘතිය මගින් ගොවි ව්‍යාපාර පාසල් පුහුණුව සංවිධානය කරයි. මීට අමතරව, මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙළඳපල ප්‍රමුඛයන් සමඟ වාණිජ හවුල්කාරිත්වයන් වර්ධනය කිරීමට පහසුකම් සපයන අතර රේඛීය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරයි.
Learn More
කෘෂිකර්ම හා පශු සම්පත් සංවර්ධන සේවා
The goal of SARP is to contribute to Sri Lanka’s smallholder poverty reduction and food security in the dry zone region. Under Agriculture & Livestock sector, climate smart agricultural technolo
Learn More

ප්‍රධාන කරුණු

දේශගුණික විපර්යාස සඳහා සේවා සපයන්නන්ගේ සහ ගොවීන්ගේ අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම
අගය දාම සංවර්ධනය සඳහා ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන නිෂ්පාදන සහ යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජන
අගයදාම සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජනය
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියෙහි විසින් කුටුම්භ කාණ්ඩ තුනක් ඉලක්ක කරනු ඇත - අන්ත ග්‍රාමීය දිළිදු දේශීය වෙළඳපොලවලට විකිණීමට හැකියාවක් ඇති දුප්පත් සහ වඩා වාණිජමය වශයෙන් නැඹුරු කුඩා වතු හිමියන්
වියළි කලාපයේ උතුර, උතුරු මැද, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල දිස්ත්‍රික්ක 06 ක් සහ මල්වතු ඔය, මී ඔය සහ දැදුරු ඔය යන ගංගා ද්‍රෝණි තුන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

අපගේ දේශගුණික සහ අගය දාම පිළිබඳව යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගන්න

මෙතනින් හොයාගන්න

පුවත් සහ ක්‍රියාකාරකම්

තවත් කියවන්න

Long Esatablished

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එල්ලංගා පද්ධති කළමනාකරණය හරහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ දේශගුණික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉහළ නැංවීම සඳහා තිරසාර ප්‍රවේශයන්

Long Esatablished

පරිසර පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය සහ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රජාව විසින් මෙහෙයවන රුක් රෝපණ වැඩසටහන අනුරාධපුර තිරප්පනේ කුඩාකනමුල්ල ප්‍රදේශය

Long Esatablished

Community Collaboration shines in World Environment Day 2024 Tree Planting Program in Kurunegala

නවතම ප්‍රසම්පාදනයන් පිළිබඳව දැන ගන්න

ග්‍රාමීය මූල්‍ය විශේෂඥ

Closing Date:

බාගත කරන්න
කෘෂි ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි- කුරුණෑගල

Closing Date: 2024 මැයි 30

බාගත කරන්න
වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය

Closing Date: 2024 මැයි 14

බාගත කරන්න
උපදේශන සේවා - කෘෂි සේවා මධ්‍යස්ථාන සහ ගොවි බැංකු

Closing Date: 2024 මැයි 16

Please download the TOR and EOI here
බාගත කරන්න
අනුරාධපුර - මැදවච්චිය වැවි ප්‍රතිසංස්කරණය

Closing Date: 2024 අප්‍රේල් 29

බාගත කරන්න
National Competitive Bidding – Tank Rehabilitation in Vavuniya South

Closing Date: 2024 අප්‍රේල් 16

බාගත කරන්න
කෘෂි ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

Closing Date: 2024 අප්‍රේල් 5

Calling applications for Agro-enterprise development specialist
බාගත කරන්න
තවත් කියවන්න

ඉන්ස්ටගෑම් අනුගමනය කරන්න